فروش آپارتمان ساحلی

فروش آپارتمان ساحلی

فریدونکنار 1778000000 تومان 0
 • 127 m2 مساحت
 • 6 طبقه
 • 3 اتاق خواب
 • 2 عمر بنا(سال)
فروش ویلا مبله استخردار

فروش ویلا مبله استخردار

سرخرود 3500000000 تومان 0
 • 210 m2 زمین
 • 400 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق خواب
فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فریدونکنار 1512000000 تومان 0
 • 112 m2 مساحت
 • 9 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 2 عمر بنا(سال)
فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 3360000000 تومان 0
 • 280 m2 زمین
 • 600 m2 جواز ساخت
 • 14 m طول بر
 • 10 m عرض گذر
پیش فروش آپارتمان ساحلی

پیش فروش آپارتمان ساحلی

فریدونکنار 1950000000 تومان 0
 • 150 m2 مساحت
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق خواب
 • 2 عمر بنا(سال)
پیش فروش
فروش آپارتمان رو به دریا

فروش آپارتمان رو به دریا

فریدونکنار 2062500000 تومان 0
 • 125 m2 مساحت
 • 7 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 2 عمر بنا(سال)
فروش آپارتمان ساحلی

فروش آپارتمان ساحلی

فریدونکنار 1750000000 تومان 0
 • 125 m2 مساحت
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 2 عمر بنا(سال)
فروش آپارتمان لوکس ساحلی

فروش آپارتمان لوکس ساحلی

فریدونکنار 920400000 تومان 0
 • 118 m2 مساحت
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 3 عمر بنا(سال)
فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فریدونکنار 1400000000 تومان 0
 • 100 m2 مساحت
 • 9 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 3 عمر بنا(سال)
فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فریدونکنار 1610000000 تومان 0
 • 115 m2 مساحت
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 3 عمر بنا(سال)