فروش آپارتمان 2خواب 120متری

فروش آپارتمان 2خواب 120متری

فریدونکنار 2420000000 تومان 0
 • 121 m2 مساحت
 • 5 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 4 عمر بنا(سال)
فروش خانه گلنگی فریدونکنار

فروش خانه گلنگی فریدونکنار

فریدونکنار 680000000 تومان 0
 • 80 m2 زمین
 • 55 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق خواب
فروش خانه دو خواب فریدونکنار

فروش خانه دو خواب فریدونکنار

فریدونکنار 1600000000 تومان 0
 • 150 m2 زمین
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق خواب
فروش خانه دو طبقه فریدونکنار

فروش خانه دو طبقه فریدونکنار

فریدونکنار 2300000000 تومان 0
 • 234 m2 زمین
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق خواب
190مترزمین مسکونی فریدونکنار

190مترزمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 1140000000 تومان 0
 • 190 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 9 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
معاضه با ماشین و ملکی دیگر
زمین تجاری دو نبش فریدونکنار

زمین تجاری دو نبش فریدونکنار

فریدونکنار 10750000000 تومان 0
 • 430 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 21 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
معاضه با ماشین و ملکی دیگر
باغ فروشی 400متری فریدونکنار

باغ فروشی 400متری فریدونکنار

فریدونکنار 800000000 تومان 0
 • 400 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
معاضه با ماشین و ملکی دیگر
140مترزمین مسکونی فریدونکنار

140مترزمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 420000000 تومان 0
 • 140 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 8 m طول بر
 • 6 m عرض گذر
معاضه با ماشین و ملکی دیگر
پیش فروش آپارتمان2خواب ساحلی

پیش فروش آپارتمان2خواب ساحلی

فریدونکنار 2671500000 تومان 0
 • 137 m2 مساحت
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 2 عمر بنا(سال)
فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فریدونکنار 1348500000 تومان 0
 • 93 m2 مساحت
 • 4 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 4 عمر بنا(سال)
وام دار