فروش ویلا دوبلکس120 متری

فروش ویلا دوبلکس120 متری

فریدونکنار 800000000 تومان 0
 • 140 m2 زمین
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق خواب
فروش ویلا درمنطقه برندسرخرود

فروش ویلا درمنطقه برندسرخرود

سرخرود 3900000000 تومان 0
 • 285 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق خواب
فروش ویلا در 8 کیلومترسرخرود

فروش ویلا در 8 کیلومترسرخرود

سرخرود 995000000 تومان 0
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق خواب
فروش ویلای تریبلکس

فروش ویلای تریبلکس

سرخرود 3500000000 تومان 0
 • 120 m2 زمین
 • 230 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق خواب
فروش ویلای استخر دار ساحلی

فروش ویلای استخر دار ساحلی

سرخرود 5500000000 تومان 0
 • 281 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق خواب
فروش آپارتمان خط دریا

فروش آپارتمان خط دریا

سرخرود 1400000000 تومان 0
 • 92 m2 مساحت
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 4 عمر بنا(سال)
فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

فروش آپارتمان دو خواب ساحلی

سرخرود 1470000000 تومان 0
 • 97 m2 مساحت
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 7 عمر بنا(سال)
فروش آپارتمان دیدکامل ب دریا

فروش آپارتمان دیدکامل ب دریا

فریدونکنار 0 تومان 0
 • 85 m2 مساحت
 • 8 طبقه
 • 2 اتاق خواب
 • 1 عمر بنا(سال)
فروش ویلای نوساز دوبلکس

فروش ویلای نوساز دوبلکس

فریدونکنار 5800000000 تومان 0
 • 112 m2 زمین
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق خواب
فروش آپارتمان ساحلی

فروش آپارتمان ساحلی

فریدونکنار 1778000000 تومان 0
 • 127 m2 مساحت
 • 6 طبقه
 • 3 اتاق خواب
 • 0 عمر بنا(سال)