فروش 200متر زمین شهرکی

فروش 200متر زمین شهرکی

فریدونکنار 1400000000 تومان 0
 • 200 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
اقساطی
معاوضه
فروش زمین 210متری شهرکی

فروش زمین 210متری شهرکی

فریدونکنار 987000000 تومان 0
 • 210 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
اقساطی
معاوضه
فروش خانه 70متری فریدونکنار

فروش خانه 70متری فریدونکنار

فریدونکنار 1050000000 تومان 0
 • 140 m2 زمین
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق خواب
فروش خانه 90متری فریدونکنار

فروش خانه 90متری فریدونکنار

فریدونکنار 950000000 تومان 0
 • 150 m2 زمین
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق خواب
فروش زمین مسکونی ساحلی

فروش زمین مسکونی ساحلی

فریدونکنار 2304000000 تومان 0
 • 144 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 9 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی سرخرود

فروش زمین مسکونی سرخرود

سرخرود 1210000000 تومان 0
 • 157 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 7 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فروش زمین مسکونی فریدونکنار

فریدونکنار 400000000 تومان 0
 • 100 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 0 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین ساحلی _توریستی

فروش زمین ساحلی _توریستی

فریدونکنار 15694000000 تومان 0
 • 1121 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 19 m طول بر
 • 24 m عرض گذر
زمین فروشی مسکونی بابلسر

زمین فروشی مسکونی بابلسر

بابلسر 4000000000 تومان 0
 • 170 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 11 m طول بر
 • 0 m عرض گذر
فروش زمین مسکونی در بابلسر

فروش زمین مسکونی در بابلسر

بابلسر 624000000 تومان 0
 • 156 m2 زمین
 • 0 m2 جواز ساخت
 • 10 m طول بر
 • 6 m عرض گذر