فروش ویلا شیک استخردار

فروش ویلا شیک استخردار

سرخرود 2000000000 تومان 0
 • 500 m2 زمین
 • 330 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق خواب
فروش ویلالوکس استخردار 4خواب

فروش ویلالوکس استخردار 4خواب

بابلسر 4000000000 تومان 0
 • 250 m2 زمین
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق خواب
فروش ویلا سه خواب استخردار

فروش ویلا سه خواب استخردار

سرخرود 3000000000 تومان 0
 • 220 m2 زمین
 • 360 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق خواب
فروش ویلا نوساز استخردار

فروش ویلا نوساز استخردار

سرخرود 2950000000 تومان 0
 • 700 m2 زمین
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق خواب
فروش ویلا درمنطقه برندسرخرود

فروش ویلا درمنطقه برندسرخرود

سرخرود 3900000000 تومان 0
 • 285 m2 زمین
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق خواب
فروش ویلا در 8 کیلومترسرخرود

فروش ویلا در 8 کیلومترسرخرود

سرخرود 995000000 تومان 0
 • 200 m2 زمین
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق خواب
فروش ویلای دوبلکس استخردار

فروش ویلای دوبلکس استخردار

سرخرود 3500000000 تومان 0
 • 220 m2 زمین
 • 260 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق خواب